АВТОМАТИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ

Технологията на автоматизираните машини за запояване Fusion позволява намаляване на разходите и дефектациите, и увеличаване на качеството на спойката. Обикновено е нужен само един оператор, който да зарежда и сваля детайлите, докато машината полага спойващите метали или флюс и извършвапроцесите на нагряване и охлаждане.

Намаляват се разходите за коснуматива за запояване тъй като спойващите метали и флюса се полагат автоматично при предварително зададени количества. Намаляват се разходите и за труд, тъй като един оператор може да извършва стотици спойки на час.

  • Single Station Braze Mate – идеалната машина за автоматично запояване при наличие на малки по обем поръчки или изпълняване на къси серии от различни детайли
  • Rotary Index – придвижва с висока скорост фиксирани детайли за извършване на процеси на запояване и нагряване/охлаждане
  • Induction Brazing Machine – използва индукционен метод на нагряване, създаден от протичането на електрически ток, като алтернатива на пламъчното нагряване
  • Induction Atmosphere Brazing – Индукционното запояване в газова среда е отличен метод за запояване на обикновени и неръждаеми стомани, алтернатива наизползването на пламъчни механични пещи
  • Wire Feed – телоподаване – алтернатива на използването на паста за запояване, приложимо при някои специфични видове спойки.

Като универсален източник на материали и технологии за запояване Fusion предлага пасти, флюс, припои, диспенсери и автоматизирано оборудване за запояване на метали.

За безпроблемно обслужване на клиентите Fusion има представителства в целия свят. Моля, свържете се с нас или опишете използвания от Вас процес тук.