Апликатори

Application of Paste
Applicator applying paste
Application of Soldering Paste
Application of Soldering Paste

Най-добрият начин да постигнете успех със спояващите пасти на Fusion е да изберете правилният начин на приложение. Апликаторите на Fusion позволяват бързо и точно полагане на спояващата паста. Автоматизираното полагане на пастата позволява постигане на постоянно качество на спойката и намаляване на загубите на паста.

Гамата от запояващи апликатори на Fusion осигурява постоянна точност като същевременно позволява лесна настройка на спойки с различна големина и форма. Всеки апликатор включва регулируем управляващ панел, резервоар за паста под налягане, и пистолет-апликатор със специална конструкция.

  • Model 615 Applicator Controller – проектиран да нанася малки количества спояваща паста и припои
  • FE-71 Applicator Gun – полага спояваща паста с предварително зададено количество посредством дозатор
  • Pistol Grip Applicator Gun – удобна дръжка с лостов превключвател позволяващ лесно нанасяне на спояващата паста
  • Satellite Paste Applicators / Robotics – проектиран да допълва съществуващ топлинен източник, като например индукционна или съпротивителна пещ

Апликаторите за полагане на паста Fusion осигуряват повтаряемост и точност при всекидневна и безпроблемна работа.

За по-добро обслужване на клиентите Fusion има представителства в целия свят. Моля, свържете се с нас или опишете използвания от Вас процес тук.