Пасти за запояване. Спойващи метали.

paste filler metals

Fusion предлага широка гама от спойващи материали за запояване на метали. Смесите на Fusion за запояване на метали съдържат атомизиран метален прах, флюс и спойващи агенти свързани в хомогенна смес. Всяка от тези съставки изпълнява неповторима функция като част от съдържанието на припоя. Пастите за запояване на метали са подходящи за широка гама от приложения и нашите диспенсери и апликатори позволяват отличен контрол на използваното количество паста, за намаляване на разходите и подобряване на качеството за спойката. Могат да бъдат променяни и различни характеристики на пастата, като гъстота и вискозитет.

Гамата от продукти на Fusion включва разнообразни спойващи метали със съдържание на сребро, медно-фосфорни съединения, мед, никел и алуминий за радица приложения. Произвеждаме спойващи метали за запояване на сребро, обикновени и неръждаеми стомани, месинг, мед и алуминий, както и запояване на стомани и волфрамов карбид. Прилаганите количества могат да се прецизират точно за постигане на най-добрия баланс между ефективност на разходите и желаното качество.

Fusion е универсалният Ви източник на пасти за запояване, флюс, спойващи метали, диспенсери и автоматизирано оборудване за запояване.

filler-metals-pdf-thumb
Download PDF >>

За безпроблемно обслужване на клиентите Fusion има представителства в целия свят. Моля, свържете се с нас или опишете използвания от Вас процес тук.