Automatyzacja lutowania twardego oraz miękkiego w celu zmniejszenia kosztów i wzrostu produkcji

Obejrzyj nasz trzyminutowy film:

Firma Fusion produkuje setki rodzajów past do lutowania twardego oraz miękkiego a także cały asortyment dozowników oprócz zautomatyzowanych maszyn do lutowania twardego oraz miękkiego. Oferowany jest zróżnicowany zakres formuł lutów przeznaczonych do lutowania twardego oraz miękkiego w formie past składających się z rozpylanych proszków, topników oraz mas wiążących w postaci jednorodnych mieszanin.

  • Spoiwa używane w pastach lutowniczych w lutowaniu twardym i miękkim – zawierają wszystkie składniki zapewniające wykonanie wytrzymałej spoiny bez wad wykonanej metodą lutowania twardego lub miękkiego w jednym etapie dozowania, czyli proszek do lutowania twardego oraz miękkiego, topnik oraz neutralną masę wiążącą
  • Urządzenia dozujące – zapewniają szybkie i dokładne nakładanie pasty do lutowania twardego oraz miękkiego na spoiny o dowolnej wielkości oraz kształcie
  • Automatyczne maszyny do lutowania twardego i miękkiego – maszyny automatyczne zapewniają przejście części zamocowanych w uchwytach przez etap dozowania pasty do lutowania twardego oraz miękkiego, cykl ogrzewania oraz chłodzenia, co zapewnia najniższe koszty jednostkowe
  • Wideoklipy zastosowania – zobacz zautomatyzowane rozwiązania w zakresie lutowania miękkiego oraz twardego w działaniu.

Firma Fusion jest Twoim wszechstronnym dostawcą w zakresie past lutowniczych, topników, urządzeń dozujących, automatycznych maszyn do lutowania oraz wszelkich innych elementów związanych z lutowaniem twardym oraz miękkim.

Firma Fusion świadczy swoje usługi na rzecz użytkowników na poziomie lokalnym na całym świecie. Prosimy o kontakt z nami lub opis swojego zastosowania tutaj.