Automatyczne maszyny do lutowania twardego i miękkiego

Technologia będąca podstawą urządzeń do automatycznego lutowania twardego i miękkiego umożliwia redukcję kosztów lutowania oraz braków przy jednoczesnej poprawie jakości połączenia. Zazwyczaj jeden operator nakłada oraz zdejmuje części podczas gdy maszyna wykonuje dozowanie spoiwa, topnika a także zapewnia ogrzewanie oraz chłodzenie.

Dzięki automatycznej maszynie do lutowania twardego i miękkiego następuje redukcja kosztów, ponieważ spoiwo oraz topnik są nakładane automatycznie w ilościach kontrolowanych. Ma miejsce znaczna redukcja kosztów robocizny, ponieważ jeden operator jest w stanie wykonać setki zespołów przy użyciu lutowania twardego i miękkiego w ciągu godziny.

  • Jednostanowiskowa maszyna do lutowania BRAZE MATE – idealna maszyna do lutowania twardego przeznaczona dla zastosowania w produkcji małoseryjnej lub dla krótkich serii różnych typów części;
  • Urządzenie obrotowopodziałowe – zapewnia przejście części zamocowanych w uchwytach przez etap dozowania lutu twardego, cykl ogrzewania / chłodzenia z dużą prędkością;
  • Indukcyjna maszyna do lutowania twardego – ogrzewanie elektryczne indukcyjne jako alternatywa w stosunku do ogrzewania przy użyciu płomienia;
  • Lutowanie twarde w atmosferze indukcyjnej – dobra alternatywa wobec lutowania twardego piecowego stali oraz nierdzewnej.
  • Maszyna z funkcją podajnika drutu lutowniczego – alternatywa wobec lutowania twardego przy użyciu pasty, zwłaszcza użyteczna przy nietypowej konstrukcji spoin.

Firma Fusion jako kompleksowe źródło zaopatrzenia oferuje pasty lutownicze, topniki, dozowniki pasty oraz urządzenia do automatycznego lutowania twardego i miękkiego.

Firma Fusion świadczy swoje usługi na rzecz użytkowników na poziomie lokalnym na całym świecie.

Prosimy o kontakt z nami lub opis swojego zastosowania tutaj.