Spoiwa stosowane w pastach używanych w lutowaniu twardym i miękkim

paste filler metals

Firma Fusion oferuje szeroki asortyment opcji w zakresie past lutowniczych używanych w lutowaniu twardym i miękkim. Formuły past przeznaczonych do lutowania twardego oraz miękkiego składają się ze spoiwa w postaci rozpylonego proszku, topnika oraz masy wiążącej w formie pasty, w formie substancji w postaci jednorodnej mieszaniny. Każdy z tych składników spełnia unikalną funkcję, kiedy nastąpi wymieszanie tych składników w celu otrzymania lutu firmy Fusion w formie pasty. Te pasty do lutowania twardego metali są używane do lutowania szerokiej gamy różnorodnych spoin a urządzenia dozujące naszej firmy umożliwią użytkownikowi kontrolowanie wykorzystania pasty, co zapewni osiągnięcie doskonałej jakości spoiny oraz oszczędność kosztów. Można także kontrolować parametry każdej pasty, takie jak lepkość oraz przepływ.

Asortyment produktów firmy Fusion obejmuje zróżnicowany zakres spoiw do lutowania twardego oraz miękkiego o składzie z zawartością srebra, P-Cu, miedzi, niklu i aluminium spełniający szeroki zakres w dziedzinie lutowania twardego oraz miękkiego. Materiały takie jak spoiwo i topniki są dostępne dla zastosowań takich jak: lutowanie srebra, lutowanie stali, stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi oraz aluminium a także węglików spiekanych do stali. Spoiwo do lutowania twardego oraz miękkiego w postaci proszku można dostosować w pewnym zakresie koncentracji w celu zapewnienia najkorzystniejszej równowagi efektywności i efektywności kosztowej.

Firma Fusion jako kompleksowe źródło dostaw, produkuje pasty lutownicze stosowane w lutowaniu miękkim i twardym, spoiwa, urządzenia dozujące pastę oraz automatyczne maszyny do lutowania twardego oraz miękkiego.

Firma Fusion świadczy swoje usługi na rzecz użytkowników na poziomie lokalnym na całym świecie.

filler-metals-pdf-thumb
Download PDF >>

Prosimy o kontakt z nami lub opis swojego zastosowania tutaj.